RODO - samso.com.pl

O ochronie danych osobowych

Realizując obowiązek wynikający z rozporządzenia o ochronie danych osobowych i mając na uwadze najwyższą troskę o bezpieczeństwo Państwa danych informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SAMSO Grzegorz Nadolny z siedzibą przy ulicy Lipowej 2/1, 76-002 Łazy, NIP: 499 035 49 62, REGON 320693627 (Administrator).

2. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres email: biuro@seaward.pl lub pocztą tradycyjną na adres: SAMSO Grzegorz Nadolny, ul. Lipowa 2/1, 76-002 Łazy.

3. Wyznaczyliśmy dla Państwa potrzeb osobę odpowiedzialną w naszej firmie za przetwarzanie danych osobowych. Można się z nią kontaktować poprzez adres email: biuro@seaward.pl lub pocztą tradycyjną na adres: SAMSO Grzegorz Nadolny, ul. Lipowa 2/1, 76-002 Łazy.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Nas w celu:
 - prawidłowego wykonania przez Nas umowy sprzedaży/usługi wraz z dostawą towaru
 - zapewnienia właściwej obsługi powierzonych Nam urządzeń pomiarowych
 - przekazywania Państwu informacji o zbliżających się przeglądach serwisowych

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom z wyjątkiem tych niezbędnych do prawidłowego wykonania przez Nas umowy (np. firmom kurierskim w celu dostarczenia towaru).

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wymienionych w punkcie 4 lub do wygaśnięcia okresu związanego z ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi produktów (gwarancja, rękojmia, okres obowiązywania świadectwa wzorcowania).

7. Mają Państwo w każdym momencie prawo do:
- wglądu do przetwarzanych przez Nas swoich danych
- sprostowania swoich danych osobowych
- ich usunięcia
- wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia swoich danych
- wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie, że przetwarzamy Państwa dane z naruszeniem przepisów Rodo.


Z wyrazami szacunku,
Administrator Danych Osobowych

© SAMSO Grzegorz Nadolny 2009-2024